W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy kształcenie w zawodach:

 

TECHNIKA (5-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej kształcące w zawodach:

1.      technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości – kl. I

2.      technik żywienia i usług gastronomicznych - kl. I

3.      technik informatyk - kl. I

4.       technik spedytor: kl. I

TECHNIKA (4-letnie) kształcące w zawodach:

1.      technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości – kl. I, III, IV

2.      technik logistyk z innowacja pedagogiczną: logistyka w straży pożarnej – kl. IV

3.      technik logistyk z innowacja pedagogiczną: logistyka w ochronie życia i zdrowia – kl. III

4.      technik logistyk z innowacja pedagogiczną: logistyka w ochronie granic- kl. II

5.      technik mechatronik – kl. III,

6.      technik żywienia i usług gastronomicznych - kl. II, III, IV

7.      technik budownictwa - kl. I, III, IV

8.       technik spedytor: kl. I, II, III , IV

9.      technik informatyk: I, II

 
 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3-letnia) na podbudowie szkoły podstawowej

 

 kształcąca w zawodach:

1.                     klasa wielozawodowa  - kl. I (dwie klasy) w zawodach: operator obrabiarek skrawających, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, piekarz, monter instalacji  i urządzeń sanitarnych, stolarz

2.                     ślusarz –kl. I

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3-letnia)

 

 kształcąca w zawodach:

 

1.   operator obrabiarek skrawających – kl. III

2.   mechanik pojazdów samochodowych -  kl. II, III

3.   kucharz  - kl. II, III

4.   ślusarz  kl. I, II, III

5.   sprzedawca -  kl. II, III

6.   klasa wielozawodowa:

       kl. I (dwie klasy) w zawodach: operator obrabiarek skrawających, kucharz, mechanik  pojazdów    samochodowych, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych,  fotograf;

       kl. II  w zawodach: operator obrabiarek skrawających, fryzjer, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych,  elektryk, blacharz samochodowy, elektromechanik;

       kl. III w zawodach: fryzjer, murarz-tynkarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, piekarz,  monter instalacji  i urządzeń sanitarnych, stolarz.