W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy kształcenie w zawodach:

 

TECHNIKA (4-letnie) kształcące w zawodach:

 1. technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości – kl. II, III, IV
 2. technik logistyk z innowacją pedagogiczną: ochrona granic – kla.
 3. technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w straży pożarnej – kl. III
 4. technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w ochronie życia i zdrowia – kl. II
 5. technik logistyk - kl. IV
 6. technik mechatronik – kl. II, IV
 7. technik żywienia i usług gastronomicznych - kl. I, II, III, IV
 8. technik budownictwa - kl.  II, III
 9. technik spedytor: kl. I, II, III
 10. technik hotelarstwa: kl. IV
 11. technik informatyk: kl. I

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia) kształcąca w zawodach:

 1. mechanik pojazdów samochodowych -  kl.  III
 2. kucharz  - kl. III
 3. ślusarz  kl.  III
 4. sprzedawca -  kl.  III
 5. klasa wielozawodowa  - kl. III  

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3-letnia) kształcąca w zawodach:

1.   operator obrabiarek skrawających – kl. II

2.   mechanik pojazdów samochodowych -  kl. I, II

3.   kucharz  - kl. I, II

4.   ślusarz  kl. I, II

5.   sprzedawca -  kl. I, II

6.   klasa wielozawodowa  - kl. I, II