W dniu 9 X 2015 roku odbył się XVIII Przegląd Teatrów Amatorskich Osób Niepełnosprawnych w Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
Organizatorem Przeglądu jest Dom Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie Dom
w Szarocinie.
W tym roku na scenie publiczność mogła podziwiać 13 spektakli wykonanych przez 120 niepełnosprawnych aktorów.
W organizacji imprezy pomagała młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

W tym radosnym dniu nie zabrakło wspaniałych przeżyć jakich dostarcza każdemu widzowi teatr i spotkanie dawno nie widzianych przyjaciół i znajomych.
Wieczorem po obejrzeniu spektakli wszyscy bawili się na dyskotece.