29 listopada uczniowie naszej szkoły w ramach wolontariatu pomagali uczniom szkoły nr 3
w Kamiennej Górze w organizacji Andrzejek.
Zabawa integracyjna dzieci z polskiej i czeskiej szkoły urozmaicona była różnorakimi wróżbami
i wspólną dyskoteką.
Opiekę nad uczniami pełniły p. Katarzyna Winiarska-Werbel i p. Sylwia Oleksy-Mitro.

Zdjęcia w galerii

30.11.2012 wolontariusze z naszej szkoły pomaali w organizacji Andrzejek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.
Nasi wolontariusze w roli wróżek i czarownic: Aleksandra Drohomirecka, Aleksandra Malinowska, Justyna Dziedzic, Agata Kiełbasa, Sylwia Lelonek, Karolina Nosal, Natalia i Sandra Rosiek przeprowadzali wróżby i uczestniczyli w dyskotece.

Zdjęcia w galerii