Sprawozdanie z działalności wolontariatu działającego
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
w roku szkolnym 2013/2014

                Od początku roku szkolnym 2013/2014 wolontariat objął akcję zbierania nakrętek plastykowych, które mają pomóc w kosztownym, specjalistycznym turnusie rehabilitacyjnym małego kamiennogórzanina Norberta Długosza. Do tej pory zebraliśmy ponad 30 tys nakrętek.

4 października 2013 roku dwunastu uczniów naszej Szkoły pomagało przy Przeglądzie Teatrów Amatorskich organizowanych przez DPS w Szarocinie. Każdy z wolontariuszy miał określone obowiązki   oraz przyporządkowane grupy z Polski i zza granicy. Uczniowie byli pod opieką Sylwii Oleksy-Mitro.

12.11.2013 Szkolny Klub Wolontariatu ogłosił zbiórkę dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w powiecie kamiennogórskim. Zebraną żywność, środki czystości, koce i odzież przekazano potrzebującym za pośrednictwem Starostwa Kamiennogórskiego.

26 listopada 2013 roku czterej wolontariusze uczestniczyli w zabawie andrzejkowej w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Wolontariusze przygotowali konkurencje, strój i wystrój sali na tę zabawę.
W zabawie uczestniczyli uczniowie z Kamiennej Góry i z Czech. Uczniowie byli pod opieką 
p. Małgorzaty Jabczyńskiej.

28 listopada 2013 roku siedmioro wolontariuszy uczestniczyli w zabawie andrzejkowej w DPS-ie
w Szarocinie. Wolontariusze przebrani za wróżki urozmaicali zabawę podopiecznych Domu Pomocy wprowadzając powiew młodości i radości w życie niepełnosprawnych mieszkańców. Uczniowie byli pod opieką p. Barbary Gryki.

30 stycznia 2014 roku czterej wolontariusze uczestniczyli w zabawie karnawałowej mieszkańców DPs Szarocin
i zaproszonych gości z sąsiednich Domów Pomocy. Uczniowie naszej szkoły mieli rozdzielone poszczególne zadania, i opiekę nad grupami i pomoc przy rozdzielaniu posiłków dla ok 140 osób. Uczniowie byli pod opieką p. Sylwii Oleksy-Mitro.

14 lutego 2014 roku trzy uczennice naszej Szkoły pomagało przy organizacji Zabawy Walentynkowej organizowanych przez DPS w Szarocinie. Uczennice były pod opieką Sylwii Oleksy-Mitro.

14 maja 2014 roku dwudziestu wolontariuszy uczestniczyło w organizacji mitingu lekkoatletycznego szkół specjalnych organizowanego przez ZSS w Kamiennej Górze.

Opiekunem wolontariatu jest Sylwia Oleksy-Mitro, która czuwa nad prawidłowym organizowaniem
i przebiegiem wszystkich przedsięwzięć w ramach wolontariatu.