Szkolny Klub Wolontariatu w ZSZiO powstał w 2009 roku.
Na przestrzeni lat, jego skład osobowy się zmieniał, ponieważ jedni uczniowie kończą edukację
w naszej szkole, inni zaczynają…


W chwili obecnej do grona wolontariuszy należą:
uczennice klasy IV A –Jede K, Lelonek S
uczennice klasy III E – Konopka A, Piksa K, Skrobańska A
uczennice klasy IIA – Borys I, Bryś M, Majchrzak M, Nosal A
uczennice klasy II G – Beresińska A , Kiełbasa A
uczennica klasy II E - Wąs P
uczennice klasy I A Biroś M, Dobrzańska P, Mułka N
uczennice klasy I F - Adamkiewicz A, Jazukiewicz A

Nasz wolontariat jest otwarty na nowych ludzi z ciekawymi pomysłami.
Oczywiście, zawsze możemy liczyć na pomoc innych „ niezrzeszonych” w SKW, którzy poproszeni o pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych, nigdy nie odmawiają.

Opiekunem SKW od początku jego istnienia, jest pedagog szkolny p. K. Winiarska-Werbel,
a od września 2013 r. p. S. Oleksy-Mitro,

SKW w ramach swojej działalności współpracuje z Domem Pomocy Społecznej
w Szarocinie, Zespołem Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, Domem Dziecka
w Wałbrzychu, świetlicą dla dzieci w Czadrowie.
Organizowaliśmy zabawy andrzejkowe, zabawy mikołajkowe, przedstawienia jasełkowe, od trzech lat uczestniczymy w Przeglądzie Teatrów Osób Niepełnosprawnych, pomagamy
w organizacji olimpiad sportowych dla osób niepełnosprawnych.
Jesteśmy organizatorami i współorganizatorami wielu akcji na rzecz potrzebujących: zbieraliśmy nakrętki dla Rafaele, prowadziliśmy zbiórkę zabawek, książek, pomocy szkolnych, odzieży dla podopiecznych domu dziecka, zbieraliśmy karmę dla zwierzaków ze schroniska w Wałbrzychu, obecnie zbieramy nakrętki dla Amelki. Członkowie SKW pomagają starszym i samotnym osobom w obowiązkach domowych.