Zespoły przedmiotowe w roku szkolnym 2019/2020

 

 

L.p.

Nazwa zespołu

Przewodniczący

Skład Zespołu

 

1.

 

Zespół przedmiotowy przedmiotów

humanistycznych

 

Adrianna Gęborys

1.   Jaciuk Mariola

2.   Bożena Drożdżowska

3.   Małgorzata Cedzidło

4.   Kaczmarczyk Anna

5.   Kosiba Tadeusz

6.   Gęborys Adrianna

7.   Całko Marta

8.   Krasowska-Sopata Aurelia

9.   Brzoza Irmina

10.           Tatko Fujar Agnieszka

 

2.

 

Zespół przedmiotowy wychowanie fizycznego
i edukacji dla bezpieczeństwa

 

Tomasz Wyszomirski

1.   Mitro Katarzyna

2.   Mazur Łukasz

3.   Lema Piotr

4.   Wąsowski Tomasz

5.   Podwika Andrzej

6.   Paluch Remigiusz

7.   Wyszomirski Tomasz

8.   Dziedzic-Olszak Zuzanna

9.   Rawska Elżbieta

 

3.

 

Zespół przedmiotowy
 języków obcych

 

Wojtkiewicz Justyna

1.   Kowalski Jerzy

2.   Olejnik-Dziura Blandyna

3.   Urbanowicz Szymon

4.   Urbanowicz Renata

5.   Stawiarska Anna

6.   Kuśmierczuk Joanna

7.   Matusik Anetta

8.   Nackowska Marta

 

4.

 

Zespół przedmiotowy przedmiotów techniczno-informatycznych

 

 

Magdalena Ulatowska

1.   Ulatowska Magdalena

2.   Wyrostek Jacek

3.   Jagielski Waldemar

4.   Mrzygłód Andrzej

5.   Rybak Piotr

6.   Sosnowski Sławomir

7.   Zieliński Apolinary

8.   Kaczmarczyk Anna

 

5.

 

Zespół przedmiotowy przedmiotów ścisłych

 

Kordzikowska Karolina

 

1.   Liszkowska Małgorzata

2.   Matusik Anetta

3.   Sylwia Cierpikowska

4.   Ulatowska Magdalena

5.   Kordzikowska Karolina

 

 

6.

 

Zespół przedmiotowy przedmiotów teologicznych

 

 

Rajczakowski Jan

1.   Oleksy Sylwia

2.   Rogusz Przemysław

3.   Rajczakowski Jan

4.   Michalski Marek

 

7.

 

Zespół przedmiotowy przedmiotów ekonomicznych

 

Violetta Majak

1.   Długosz Agnieszka

2.   Rawska Justyna

3.   Majak Violetta

4.   Dziedzic-Olszak Zuzanna

5.   Cedzidło Małgorzata

6.   Bożena Drożdżowska

7.   Violetta Majak

 

8.

 

Zespół przedmiotowy przedmiotów logistycznych

 

Mariola Drozda

1.   Cedzidło Małgorzata

2.   Majak Violetta

3.   Rawska Justyna

4.   Białkowska-Mankiewicz Anita

5.   Adrianna Gęborys

6.   Mariola Drozda

 

9.

 

Zespół przedmiotów ekologiczno – przyrodniczych – żywnościowych

 

 

Elżbieta Rawska

1.   Rawska Elżbieta

2.   Katarzyna Winiarska Werbel

3.   Łyczkowska Marta

4.   Borkowska Danuta

5.   Oleksy Sylwia

6.   Kołodziej Katarzyna

 

10.

 

Zespół ds. klas mundurowych

 

Małgorzata Cedzidło

1.   Adrianna Gęborys

2.   Magdalena Ulatowska

3.   Tomasz Wąsowski

4.   Tomasz Wyszomirski

5.   Piotr Rybak

6.   Katarzyna Mitro

7.   Mariola Drozda

8.   Podwika Andrzej

9.   Paluch Remigiusz

10.           Małgorzata Cedzidło

11.

Zespół Zadaniowy ds. Statutu i dokumentów szkolnych

Violetta Majak

1.     Violetta Majak

2.     Adrianna Gęborys

3.     Tomasz Wyszomirski

4.     Justyna Wojtkiewicz

5.     Magdalena Ulatowska

6.     Karolina Kordzikowska

7.     Mariola Drozda

8.     Elżbieta rawska

9.     Anna Stawioarska

10.  Anita Białkowska Mankiewicz