Zespołyprzedmiotowe w roku szkolnym 2015/2016

L.p.

Nazwa zespołu

Przewodniczący

Skład Zespołu

1.

Zespół przedmiotowy przedmiotów

humanistycznych

Adrianna Gęborys

1.   Jaciuk Mariola

2.   Drożdżowska Bożena

3.   Bodzek Ewa

4.   Piątkowski Andrzej

5.   Kosiba Tadeusz

6.   Gęborys Adrianna

7.   Całko Marta

8.   Lubieniecki Jan

9.   Kozłowski Wiesław

2.

Zespół przedmiotowy wychowanie fizycznego
i edukacji dla bezpieczeństwa

Tomasz Wyszomirski

1.    Mitro Katarzyna

2.    Mazur Łukasz

3.    Mróz Marek

4.    Lema Piotr

5.    Wąsowski Tomasz

6.    Wyszomirski Tomasz

7.    Rawska Elżbieta

8.    Dziedzic-Olszak Zuzanna

3.

Zespół przedmiotowy
 języków obcych

Anetta Matusik

1.    Kowalski Jerzy

2.    Olejnik-Dziura Blandyna

3.    Urbanowicz Szymon

4.    Urbanowicz Renata

5.    Stawiarska Anna

6.    Kuśmierczuk Joanna

7.    Rasheed Janina

8.    Matusik Anetta

9.    Rudnicki Krzysztof

4.

Zespół przedmiotowy przedmiotów techniczno-informatycznych

Magdalena Ulatowska

1.    Ulatowska Magdalena

2.    Wyrostek Jacek

3.    Jagielski Waldemar

4.    Mrzygłód Andrzej

5.

Zespół przedmiotowy przedmiotów ścisłych

Małgorzata Liszkowska

1.    Kozik Halina

2.    Liszkowska Małgorzata

3.    Węcławik Lidia

4.    Wesołowska Hanna

6.

Zespół przedmiotowy przedmiotów teologicznych

Sylwia Oleksy

1.    Oleksy Sylwia

2.    Jagusz Paweł

3.    Oskwarek Paweł

7.

Zespół przedmiotowy przedmiotów ekonomiczno-logistycznych

Violetta Majak

1.    Długosz Agnieszka

2.    Rawska Justyna

3.    Majak Violetta

4.    Fendryk Stanisław

5.    Dziedzic-Olszak Zuzanna

6.    Cedzidło Małgorzata

7.    Drozda Mariola

8.    Sosnowski Sławomir

9.    Urbanowicz Szymon

10.             Wąsowska Monika

11.             Białkowska-Mankiewicz Anita

12.             Rudnicka Małgorzata

8.

Zespół przedmiotów ekologiczno – przyrodniczych – żywnościowych

Elżbieta Rawska

1.    Białkowska-Mankiewicz Anita

2.    Rawska Elżbieta

3.    Łyczkowska Marta

4.    Kusiołek Anna

5.    Borkowska Danuta

6.    Oleksy Sylwia

7.    Rudnicka Małgorzata