ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
            I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

         im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 

                           58 - 400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2  

 
 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze
 na rok szkolny 2020/2021


Czytaj więcej