ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego

58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2

tel. (075)64-50-200   www.zszio-kg.edu.pl

 
 
 
 
STATUT
 

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. 29 PUŁKU PIECHOTY 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO
W KAMIENNEJ GÓRZE

(tekst jednolity)