ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego

58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2

tel. (075)64-50-200   www.zszio-kg.edu.pl

 
 
 
 

 

 

STATUT

 

TECHNIKUM

ZESPOŁU  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH

I  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM.  29  PUŁKU  PIECHOTY  2  ARMII WOJSKA  POLSKIEGO

 

W  KAMIENNEJ  GÓRZE

 

 

z 15 czerwca 1993 r.  

 

 

 

Tekst jednolity

z dnia 25 listopada 2019 roku

ZESPOŁU  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH

I  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM.  29  PUŁKU  PIECHOTY  2  ARMII WOJSKA  POLSKIEGO

 

 

W  KAMIENNEJ  GÓRZE

 

 

z 15 czerwca 1993 r. 

 

 

 

Tekst jednolity

z dnia 25 listopada 2019 roku

 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

W ZESPOLE  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH

I  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM.  29  PUŁKU  PIECHOTY  2  ARMII WOJSKA  POLSKIEGO

 

W  KAMIENNEJ  GÓRZE

 

 

z 15 czerwca 1993 r.  

 

 

 

Tekst jednolity

z dnia 25 listopada 2019 roku