STATUT

 

 

 

 

 

ZESPOłU  SZKÓł  ZAWODOWYCH    I  OGÓLNOKSZTAłCĄCYCH

 

IM.  29  PUłKU  PIECHOTY  2  ARMII WOJSKA  POLSKIEGO

 

 

 

W  KAMIENNEJ  GÓRZE

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Rady

Pedagogicznej Zespołu Szkół

Zawodowych i Ogólnokształcących 

 

im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska

Polskiego w Kamiennej Górze

 

  z dnia 08 marca 2011 r.  

 

K a m i e n n a  G ó r a,  2011 r.

  Statut ZSZiO w Kamiennej Górze -stan prawny na 08 marca 2011r.-  tekst jednolity (wersja do ściągnięcia) zszio.mmtech.pl/images/statut-zszio-poprawiony.pdf

  REGULKAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ( wersja do sciągnięcia)