Plan pracy Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Data

Impreza

1.

1.09.2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

2.

4.09.2016

Narodowe Czytanie

3.

do 15.09.2015

Giełda podręczników szkolnych

4.

18.09.2016

Sprzątanie świata

5.

IX/X 2016

Otrzęsiny uczniów klas I

6.

02.10.2016

Międzynarodowy dzień bez przemocy

7.

14.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej

8.

Do 30.10.2016

Wybór Samorządu Uczniowskiego

9.

X/XI 2016

Święto Patrona Szkoły

10.

X-XII 2016

Program profilaktyczny ,Można inaczej''.

11.

X-XII 2016

  II Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa

12.

11.11.2016

Święto Niepodległości

13.

16.11.2016

Dzień Tolerancji

14.

7.12.2016

Mikołajki

15.

10.12.2016

 

Międzynarodowy dzień praw człowieka

16.

XII 2016

Szkolne przedstawienie jasełkowe

17.

I-II 2017

Spotkania uczniów klas maturalnych z przedstawicielami szkół wyższych , doradcami zawodowymi.

18.

01.02.2017

Dzień bezpiecznego internetu

19.

14.02.2017

Walentynki

20.

08.03.2017

Dzień Kobiet

21.

21.03.2017

Witamy wiosnę

22.

21.03.2017

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

23.

24.03.2017

Narodowy Dzień Życia

24.

III/IV 2017

Rekolekcje Wielkopostne

25.

IV 2017

Wyjazdy promocyjne do szkół gimnazjalnych

26.

IV 2017

Dzień Otwartej Szkoły dla Gimnazjalistów

7.

IV 2017

Prezentacja zawodów

28.

29.04.2017

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

29.

4.05.2017

Konstytucja 3 Maja

30.

V 2017

Święto sportu szkolnego

31.

31.05.2017

Dzień bez papierosa

32.

VI 2017

Bezpieczna szkoła- bezpieczne wakacje : jak unikać zagrożeń i postępować w sytuacjach niebezpiecznych

33.

24.06.2017

Zakończenie roku szkolnego dla klas promocyjnych oraz najwyższych programowo klas ZSZ