Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

 

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021
w poszczególnych typach szkół ZSZiO w Kamiennej Górze

 

SZKOŁY  MŁODZIEŻOWE

  •   na podbudowie szkoły podstawowej

Technikum kształcące w zawodach (5-letnie):

  • 1 oddział technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości
  • 1 oddział technik  spedytor
  • 1 oddział technik żywienia i usług gastronomicznych
  • ½ oddziału technik mechatronik
  • ½ oddziału technik informatyk

ŁĄCZNIE 4 ODDZIAŁY TECHNIKUM.

 

Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach (3-letnia):

  • 1 oddział ślusarz
  • 2 oddziały klasa wielozawodowa np.: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, cukiernik, fotograf, kucharz, sprzedawca, każdy inny zawód

                          

                       ŁĄCZNIE 3 ODDZIAŁY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Regulamin rekrutacji