top

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

 

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020
w poszczególnych typach szkół ZSZiO w Kamiennej Górze

 

SZKOŁY  MŁODZIEŻOWE

-na podbudowie gimnazjum

Technikum kształcące w zawodach (4-letnie):

  • technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości
  • technik  spedytor
  •  technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik budownictwa
  • technik informatyk

 

ŁĄCZNIE 3 ODDZIAŁY TECHNIKUM.

 

Szkoła Branżowa I stopnia kształcąca w zawodach (3-letnia):

  • sprzedawca  
  • kucharz
  • ślusarz
  • każdy inny zawód w klasie wielozawodowej np.: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, cukiernik, fotograf

 

ŁĄCZNIE 3 ODDZIAŁY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA.