top

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

 

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020
w poszczególnych typach szkół ZSZiO w Kamiennej Górze

 

SZKOŁY  MŁODZIEŻOWE

-na podbudowie gimnazjum

Technikum kształcące w zawodach (4-letnie):

 • technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości
 • technik  spedytor
 •  technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik budownictwa
 • technik informatyk

 

ŁĄCZNIE 3 ODDZIAŁY TECHNIKUM.

 

Szkoła Branżowa I stopnia kształcąca w zawodach (3-letnia):

 • sprzedawca  
 • kucharz
 • ślusarz
 • każdy inny zawód w klasie wielozawodowej np.: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, cukiernik, fotograf

 

ŁĄCZNIE 3 ODDZIAŁY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA.

-na podbudowie szkoły podstawowej

Technikum kształcące w zawodach (5-letnie):

 • technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości
 • technik  spedytor
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik budownictwa
 • technik informatyk      

 

ŁĄCZNIE 3 ODDZIAŁY TECHNIKUM.

 

Szkoła Branżowa I stopnia kształcąca w zawodach (3-letnia):

 • sprzedawca 
 • kucharz
 • ślusarz
 • każdy inny zawód w klasie wielozawodowej np.: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, cukiernik, fotograf

 ŁĄCZNIE 3 ODDZIAŁY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA.