Data dodania: 2018-12-19

 

                                                                                       Kamienna Góra 17.12.2018 r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU

         W związku z prowadzonym przetargiem nieograniczonym ogłoszonym w dniu 30 listopada 2018 r., którego przedmiotem jest "Świadczenie usługi sprzątania w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wraz z salą sportową w  Kamiennej Górze przy ul.  Traugutta 2” Zamawiający informuje, że w toku postępowania złożonych zostało 4 oferty, z czego wszystkie spełniały określone w SIWZ kryteria.


Lista ofert:

Nr

oferty

Nazwa firmy, adres

Kwota zł brutto

Liczba pkt

doświadczenie+cena

1.

MEGA-COR ul. Piastowska 1   59-930 Pieńsk

153.946,80

100

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„OSCAR”

Ul. Siemianicka 57 55-120 Oborniki Śląskie

248.383,74

68,23

3.

PANEL SERWIS Sp. Z o.o.

Ul. Kaszubska 6  62-800 Kalisz

390.559,44

48,50

4.

NORGE Sp. z o.o.

Ul. Promienista 121  60-141 Poznań

299.628,00

43,67

             

 

            Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył 165.000,00 zł brutto.

 

W wyniku oceny złożonych ofert Zamawiający do realizacji zadania wybrał ofertę złożoną przez MEGA-COR, ul.Piastowska 1, 59-930 Pieńsk. Kwota oferty wynosi 153.946,80 zł brutto

Podpisanie umowy nastąpi 27.12.2018 r. w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących w  Kamiennej Górze przy ul.  Traugutta 2. sekretariat szkoły.

 

 

Dyrektor

Mariola Jaciuk