Drugi wyjazd pierwsza grupa

 

 

 

28.01.2018

Kolejna już w tym roku szkolnym trzydziestoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wyjechała do Lipska w celu realizacji czterotygodniowych staży zawodowych. Tym razem realizowany projekt pt.: "System logistyczny a osiąganie przewagi konkurencyjnej w działalności usługowej" skierowany jest do adeptów zawodów technik hotelarstwa i technik logistyk. Staże odbywają się w ramach projektu Unii Europejskiej "Staże zagraniczne uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

30.01.2018

Pierwsze kroki po Lipsku.

Nowa (trzecia w tym roku szkolnym) grupa uczniów ZSZiO z Kamiennej Góry zwiedza Lipsk.

10.02.2018

Pani Dyrektor Mariola Jaciuk odwiedza uczniów na praktykach.

18.02.2018

Spotkanie z najciekawszymi miejscami Lipska oraz wizyta młodzieży w Filharmonii

23.02.2018

Odwiedziny opiekunów młodzieży w miejscach praktyk-staży.

24.02.2018

Podsumowanie i pożegnanie. Młodzież wraca do Polski.

25.02.2018

Druga trzydziestoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wyjeżdża do Lipska w celu realizacji czterotygodniowych staży w zakładach hotelarskich i usługowych w ramach projektu "System logistyczny a osiąganie przewagi konkurencyjnej w działalności usługowej",

04.03.2018

Staż na stadionie w Lipsku zaowocował możliwością uczestnictwa w meczu ligi niemieckiej Lipsk-Dortmund (1:1).

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa