Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
Nasz patron


Początki 29 Pułku Piechoty datują się na dzień 06.10.1944r. Wtedy to na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 41 rozpoczęto w Rzeszowie formowanie 10 Dywizji Piechoty. W składzie dywizji był też 29 Pułk Piechoty. Z dniem 27 lutego 1945 roku cała 10 Dywizja Piechoty została podporządkowana Dowódcy 2 Armii WP.

Na początku kwietnia 2 Armia WP otrzymała zadanie wzięcia udziału w operacji berlińskiej na kierunku Drezna. Działanie to rozpoczęto od forsowania rzeki Nysy. Operacja forsowania rozpoczęła się rankiem 16.04.1945r. i po trzykrotnych próbach oraz przy dużych stratach pułk w dniu 18 kwietnia zdobył okopy wroga oraz umocnił swoje pozycje. W następnych dniach żołnierze 29 pułku piechoty brali udział w walce z oddziałami niemieckimi zdążającymi z południa na odsiecz Berlina.

Następnie pułk wraz z całą 2 Armią WP brał udział w operacji praskiej i w dniu 11 maja 1945 roku zakończył swój szlak bojowy w rejonie m. Mielnik.

Od pierwszych powojennych dni żołnierze pułku podjęli trud obrony i ochrony południowej granicy kraju.

Wzięli udział w akcji osiedleńczej w okolicach Lwówka Śląskiego i Wlenia. Pierwszym powojennym garnizonem pułku była Kamienna Góra, gdzie w drugą rocznicę bitwy pod Lenino dzięki ofiarności społeczeństwa miasta pułk otrzymał z rąk Ministra Obrony Narodowej marszałka Michała Żymierskiego swój pierwszy sztandar.

Następnie pułk na krótko przeniesiono do Jeleniej Góry, a w 1950 roku do Żagania i podporządkowano 11 Dywizji Zmechanizowanej. W 1949 roku z pułku piechoty stał się pułkiem zmotoryzowanym by w roku następnym zostać pułkiem zmechanizowanym.

Wiosną 1963 roku nastąpiła kolejna reorganizacja i powstał 29 pułk czołgów. W latach 1972 do 1990 pułk nosił imię płk Aleksandra Kowalskiego.

Pułk oprócz zadań szkoleniowych wykonywał wiele przedsięwzięć na rzecz gospodarki kraju. Brał udział w akcjach przeciwpowodziowych, budował linie komunikacyjne. Żołnierze pułku budowali zaporę w Solinie oraz Hutę Katowice.

W 1952 roku pułk zajął pierwsze miejsce w WP wśród jednostek pancernych i zmechanizowanych.

W 1979 roku na 35-lecie istnienia za całokształt osiągnięć Rada Państwa nadała 29 Pułkowi Czołgów Order Sztandaru Pracy II Klasy.

W 1990 roku w wyniku reorganizacji pułk powrócił do nazwy 29 Pułku Zmechanizowanego.

W 1992 roku pułk przeniesiono do Świętoszowa oraz na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 56 pułk przyjął numer 120 wraz z wyróżniającą nazwą "Husarski". Jednocześnie przyjęto tradycje bojowe i dziedzictwo 1 i 2 pułku pancernego z 1 Polskiej Dywizji Pancernej.

Kolejną reorganizację pułk przeszedł w 1995 roku, kiedy przekształcił się w brygadę pancerną i na mocy Decyzji nr 110/MON z dnia 14 lipca 1995 roku przyjął nazwę 10 Brygada Kawalerii Pancernej. Posiadane tradycje uzupełniono o nowe, 3 Brygady Pancernej oraz 10 pułku dragonów.

11 listopada 1995 r. 10BKPanc otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Świętoszowa, Osiecznicy i Małomic.

5 sierpnia 2000 r. brygadzie nadano imię gen. broni Stanisława Maczka.

Święto brygady przypada 8 sierpnia, w rocznicę wejścia do walki w 1944 roku w Normandii 2 Pułku Pancernego 1 Dywizji Pancernej i jej udziału w bitwie pod Falaise.

W 2006 roku brygada została patronem Szkoły Podstawowej w Krzywej.

10BKPanc jako jedyna jednostka w Wojsku Polskim posiada na swoim wyposażeniu niemieckie czołgi Leopard 2A4, które otrzymała w 2002 r.

Od lat jednostka uczestniczy w wielu ćwiczeniach międzynarodowych m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Danii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie oraz na poligonach w Polsce.

Żołnierze 10BKPanc brali udział w misjach pokojowych KFOR w Kosowie (2000 r. i 2001 r.) oraz w I, II , IV i VIII zmianie operacji "Iraqi Freedom" w Iraku. W 2007 roku brygada wydzieliła dowództwo I zmiany PKW Afganistan.= W 2008 r. brygada wydzieliła komponent do I zmiany PKW Czad.

Podczas II zmiany PKW Czad 2008/2009 trzon kontyngentu stanowili pancerniacy ze Świętoszowa.

Oprócz kompanii manewrowej, którą wystawił 1 batalion czołgów (z użyciem wozów bojowych Rosomak w rejonie misji) również sztab kontyngentu składał się z żołnierzy 10BKPanc.

10BKPanc stanowiła trzon VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w Afganistanie (2010 – 2011). Po raz pierwszy brygada tak licznie uczestniczyła w misji zagranicznej (około 1300 żołnierzy), wystawiając m.in. oba zgrupowania bojowe PKW.

Od października 2012 roku 10BKpanc rozpoczęła przygotowania do formowania kontyngentu XIV zmiany PKW Afganistan.

Pododdziały brygady nieprzerwanie od 2004 roku były wyróżniane tytułem honorowym "Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych":
- 1 batalion czołgów 10BKPanc trzykrotnie - za działalność w 2004 r., 2006 r. i 2007 r.;
- 10 batalion zmechanizowany Dragonów 10BKPanc za działalność w 2005 r.;
- a ponadto 2 kompania zmechanizowana 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów w 2001 r. po powrocie z wykonywania zadań misyjnych w Kosowie.
Dwukrotnie w 2005 r. i 2007 r. załogi czołgów Leopard 2A4 10BKPanc brały udział w prestiżowych międzynarodowych zawodach załóg czołgów Leopard 2 "SWISS TANK CHALLENGE" w Szwajcarii. W obu
zawodach zwyciężyły polskie załogi z 10BKPanc.
Za wzorowe wyniki szkoleniowe brygada dwukrotnie została wyróżniona Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych jako najlepsza jednostka Wojsk Lądowych za działalność w 2002 r. i 2004 r.

15 sierpnia 2007 roku podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie w ramach wyróżnienia 10BKPanc dowódca brygady odebrał z rąk Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego flagę państwową.

18 marca 2011 r. za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy, Minister Obrony Narodowej wyróżnił VIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie tytułem honorowym Przodujący Oddział Wojska Polskiego. Trzon kontyngentu stanowili żołnierze 10BKPanc.

15 sierpnia 2011 r. brygada została wyróżniona przez Ministra Obrony Narodowej wpisem osiągnieć do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za szczególne osiągniecia w wykonywaniu zadań szkoleniowych w kraju oraz w misjach wojskowych poza granicami państwa.

W 2010 roku 10BKPanc podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

Od 8 sierpnia 2008 r. obowiązki dowódcy pełni gen. bryg. Andrzej REUDOWICZ.


Od 1 lipca 2011 r. na stanowisko dowódcy 10BKPanc wyznaczony został gen. bryg. Cezary Podlasiński.

2 sierpnia 2012 roku, w trakcie obchodów święta 10BKPanc, generał brygady Cezary Podlasiński dokonał uroczystego odsłonięcia tablic poświęconych poległym żołnierzom 10BKPanc: porucznikowi Łukaszowi Kurowskiemu i kapralowi Hubertowi Kowalewskiemu. W uroczystości udział wzięli rodzice poległych, a fundatorem tablic był starosta bolesławiecki.