ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego
58 - 400 KAMIENNA GÓRA, ul. Traugutta 2

e-mail: zszio-kg@o2.pl
www.zszio-kg.edu.pl


SEKRETARIAT DYREKTORA SZKOŁY
tel. 75-645-01-93

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI
tel. 75-645-02-00

WICEDYREKTOR D/S DYDAKTYCZNYCH
mgr Bożena Drożdżowska tel. 75-645-02-05

WICEDYREKTOR D/S WYCHOWAWCZYCH
mgr Katarzyna Winiarska – Werbel tel: 75-645-01-96

WICEDYREKTOR D/S SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
I EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
mgr Jerzy Kowalski tel. 75-645-01-99

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Anita Białkowska - Mankiewicz
mgr Anna Stawiarska
tel. 75- 645-01-94

Pozostałe numery telefonów:

księgowość: 75-645-01-98
kadry: 75- 645-02-03
kierownik administracyjny: 75- 645-01-95
pielęgniarka szkolna: 75- 645-01-90
biblioteka szkolna: 75- 645-02-04