„Dolnośląski Program Stypendialny - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” 2014