Egzaminy zawodowe 2017

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2016/2017

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2017 roku

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 4.: sierpień – październik 2016 r.

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1.: styczeń – luty 2017 r.

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2017 roku + terminarz

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

 

Informatory

Informatory dla zasadniczej szkoły zawodowej

Informatory dla techników i szkół policealnych

 

Deklaracje

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

 

Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
przez uczniów/słuchaczy
przez absolwentów szkół
przez absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
przez osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy
dla osób dorosłych, które są uczestnikiem lub ukończyły przygotowanie zawodowe dorosłych organizowane przez Starostę

 

Informacje o wglądzie

Informacja o wglądzie do prac po egzaminie zawodowym

Komunikat w sprawie zmiany zasad przeprowadzania wglądów do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu

Wniosek o weryfikację sumy punktów