Sprzątanie świata

To hasło ma zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu, na pobocza dróg lub na chodniki i trawniki w miastach. 
   

Dnia 14 września 2012 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wzięli udział w Akcji „ Sprzątanie Świata Polska 2012”. Akcja została zorganizowana we współpracy z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Prawie 800 uczniów ZSZiO  oraz 50 nauczycieli naszej szkoły posprzątało uzgodniony wcześniej  z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta teren:
- Zalew, Góra Parkowa
- tereny wokół szkoły: m.in. ul. Kościuszki, ul. Skłodowskiej, ul. Piastowska, ul. Armii Ludowej, ul. Traugutta, ul. Kilińskiego, Słowackiego, Cicha, Cegielniana

Za sprawny przebieg akcji w poszczególnych rejonach odpowiedzialny byli wyznaczeni liderzy – A.Białkowska-Mankiewicz, E.Rawska, V.Majak, S.Sosnowski, K.Sarwari, H.Wesołowska, W.Jagielski, M.Ulatowska i S.Fendryk.
Uczestnicy akcji zostali wyposażeni w rękawice oraz worki foliowe przekazane przez WIMiOŚ UM według złożonego wcześniej zapotrzebowania. Zebrane śmiecie zostały złożone w wyznaczonych w tym celu miejscu i uprzątnięte przez służby porządkowe.
  Koordynatorem szkolnym akcji był p. Z. Bednarek.Rodzice Klas I

Rodzice Uczniów Klas Pierwszych
W piątek 07. września 2012 roku o godz. 15.00 w hali sportowej ZSZiO odbędzie się spotkanie rodziców
z dyrektorem i wychowawcami klas pierwszychRozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
Dnia 3 września 2012 roku o godz. 9.00 wszyscy uczniowie ZSZiO zebrali się w hali sportowej na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013 zdjęcia
w galerii

Przydział klas i wychowawców w roku szkolnym 2012/2013

Klasa
Zawód
Wychowawca
Drugi wychowawca
TECHNIKUM
I A

t. logistyk

M. Drozda
M. Mróz
I D
t. ekonomista

Z. Bednarek

Z. Dziedzic-Olszak

I E

t. żywienia i usł. gastr.

M. Cedzidło

J. Wróblewska

I W

t. budownictwa

M. Ulatowska

J. Wyrostek

II A

t. logistyk

E. Bodzek/J. Kuśmierczuk

 
II C

t. logistyk

A. Piątkowski

 
II B

t. hotelarstwa

T. Kosiba
 
II D

t. ekonomista

V. Majak
 
II E

t. org.usług gastronom.

S. Urbanowicz

 
II W

t. budownictwa

H. Wesołowska

 
III A

t. logistyk

S. Sosnowski

 
III C

t. logistyk

P. Jabłoński

 
III B

t. hotelarstwa

A. Długosz
 
III E

t. org.usług gastronom.

D. Borkowska
 
III W

t. budownictwa

B. Olejnik-Dziura

 
IV A

t. arch. krajobrazu

A. Gęborys
 
IV B

t. hotelarstwa

R. Urbanowicz

 
IV C
t.handlowiec

A. Białkowska-Mankiewicz

 
IV E

t. org.usług gastronom.

M. Łyczkowska

 
IV W

t. budownictwa

L. Węcławik

 
LICEUM PROFILOWANE
III R

zarządzanie informacją

E. Rawska
 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
I F
wielozawodowa
P. Urban

K. Rudnicki

I G
sprzedawca+kucharz
A. Matusik

S. Oleksy-Mitro

I H
mech.poj.sam.+ślusarz
E. Rosłon

T. Wąsowski

I M
ślusarz

A. Mrzygłód

M. Liszkowska

II F
wielozawodowa

T. Wyszomirski

 
II G
sprzedawca
S. Fendryk
 
II K

kucharz małej gastr.

A. Kusiołek

 
II H

mech. poj. samochod.

W. Jagielski

 
II M
ślusarz+murarz

D. Dobrucka

 
III F
wielozawodowa
K. Sarwari
 
III H

mech. poj. samochod.

P. Lema
 
III M
ślusarz+murarz
Ł. Mazur
 
SZKOŁA WIECZOROWA
II ULO
 

J. Kowalski

 
 1 2 89 90 91 92 93 94 95 97 Starsze »