Dzień Otwartej Szkoły w ZSZiO

W dniu 12 marca n2013r. odbył sie w naszej szkole Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów.  Odwiedzili nas uczniowie z Gimnazjum w Krzeszowie, Pisarzowicach, Lubawce, Kamiennej Górze, Czarnym Borze, Chełmsku Śląskim i Marciszowie - razem odwiedziło nas ok 350 uczniów.

Zwiedzanie szkoły zostało uatrakcyjnione o prezentację zawodów, których uczymy w naszej szkole.

 

 Przygotowane zostały sale z poszczeólnymi zawodami:

- technik logistyk

- technik budownictwa

- technik hotelastwa

- technik ekonomista

- technik żywienia i organizacji gastronomicznej

- technik mechatronik

- kucharz

- sprzedawca

- ślusarz

- mechanik pojazdów samochodowych

Ponadto gimnazjaliści mieli możliwość poczęstowania się słodkościami przygotowanymi przez uczniów w pracowni gastronomicznej, udziału w meczu piłki noznej o Puchar Dyrektora ZSZiO oraz  rozmowy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w celu określenia  profilu zawodowego.

Zdjęcia w galerii

 

 

 

 

 Dzień Otwartej Szkoły

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,  ul. Traugutta 2, serdecznie zapraszają  uczniów trzecich klas gimnazjów na Dzień Otwartej Szkoły, który odbędzie się 12 kwietnia 2013 r .

W tym dniu, w godzinach od 8.00 – 14.00 zostaną udostępnione zasoby bazy dydaktycznej naszej placówki. Biorąc pod uwagę fakt, iż obecna oferta edukacyjna ZSZiO jest bardzo bogata, skorzystanie z naszego zaproszenia ułatwi młodzieży podjęcie trafnego wyboru dotyczącego miejsca i kierunku dalszej edukacji.

Dodatkowo informujemy, że 12 kwietna 2013 r. odbędą się VIII Międzyszkolne Zawody Sportowe w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora ZSZiO w Kamiennej Górze.Nawiązali współpracę

Dzisiaj (środa 27 marca) między Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została zawarta umowa o współpracy.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w czasie posiedzenia Senatu w budynku PWSZ.
Celem umowy jest współpraca placówek w dziedzinie dydaktyki. Chodzi m.in. o: zapewnienia  dostępu uczniom do zasobów bibliotecznych, umożliwienie im udziału w wykładach prowadzonych w ramach programów studiów, nawiązanie kontaktów między nauczycielami, a także organizację wspólnych przedsięwzięć i spotkań.

Informacje za rti24.pl

 Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

Maturzyści Diecezji Legnickiej zawierzyli czekający ich egzamin dojrzałości Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Spotkanie w duchowej stolicy Polski rozpoczęła katecheza pt. Otwórz oczy… Zobacz, jak jest naprawdę.

Uroczystej Eucharystii w kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył Biskup Marek Mendyk. W homilii wezwał młodzież do odważnego świadczenia o swojej przynależności do Jezusa. – Idący za Jezusem są wezwani, by nabrać nowej jakości życia i upodabniać się coraz bardziej do Niego – mówił. Jak tłumaczył, nowa jakość życia to odwaga płynięcia pod prąd. – To nic innego, jak zdolność życia bez przemocy i wulgaryzmów – mówił hierarcha. Prosił młodzież, by stawała się „solą ziemi i światłem świata”. – Przyszliśmy na górę, na Jasną Górę, by spotkać się z Panem i Jego Matką, by wracając, jaśnieć tym niezwykłym światłem, jakim jest Jezus – mówił bp Mendyk.

Przed błogosławieństwem przedstawiciele młodzieży złożyli uroczysty akt zawierzenia maturzystów Diecezji Legnickiej Matce Bożej Królowej Polski. Ostatnim punktem pielgrzymki była wspólna Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.

W pielgrzymce wzięło udział około 3000 młodych ludzi, którzy reprezentowali ponad 50 szkół ponadgimnazjalnych z terenu diecezji.

Z naszej szkoły w pielgrzymce wzięło udział 90 osób wraz z opiekunamiRekrutacja

Technik Mechatronik

Technik Logistyk

Technik Budowlaniec

Technik Ekonomista

ZSZiO technik organizacji usług gastronomicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Krawiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa1 2 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97