SEMINARIUM PRODUKTOWE

Dnia 28 października Klasa 1 M1 uczestniczyła w seminarium produktowym "Przegląd narzędzi - gwintowanie" w Świebodzicach.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja Alae „Skrzydła rozwoju”, która ma na celu wspieranie i zachęcanie do rozwoju kariery zawodowej oraz upowszechnianiu w Polsce wiedzy technicznej w branży obróbki skrawaniem i mechaniki ogólnejSZKOŁA PAMIĘTA

Uczniowie ZSZiO wraz z opiekunami włączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” i zorganizowali szereg działań upamiętniających ważne postacie oraz wydarzenia. Rada Pedagogiczna w dniu poprzedzającym akcję postanowiła wpisać wydarzenie do imprez cyklicznych obowiązujących na terenie szkoły przypadającą na ostatni piątek miesiąca przed 1 listopada.
W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie:
• uporządkowali i odwiedzili grób osoby zasłużonej i cenionej w Kamiennej Górze - patrona klas mundurowych kapitana Józefa Sierocińskiego (dokumentacja fotograficzna);
• posprzątali bezimienne i opuszczone groby, zorganizowali zbiórkę kwiatów i zniczy, by udekorować te groby;
• odwiedzili groby zmarłych nauczycieli zasłużonych dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących;
• zorganizowali w Izbie Pamięci wystawę upamiętniającą ważne dla społeczności szkolnej wydarzenie – prezentacja multimedialna o życiu i zasługach patrona kapitana Józefa Sierocińskiego przygotowana przez młodzieżSZKOLENIA GASTRONOMÓW

Dnia 25 października w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przeprowadzono szkolenie dotyczące żywienia zbiorowego.

Spotkanie umożliwiła stała współpraca  naszej szkoły z jednostką.

Klasa IE1 technik żywienia i usług gastronomicznych uczyła się w rzeczywistych warunkach w profesjonalnej kuchni AWL.PRZYSIĘGA W AWL

Dnia 25 października młodzież z klas mundurowych ZSZIO odwiedziła Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Celem wizyty było prawidłowe opanowanie musztry przez kadetów.

Nasi uczniowie uczestniczyli także w uroczystej przysiędze wojskowej.

 PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Dnia 23 października w związku ze zbliżającymi się dniami Wszystkich Świętych klasy mundurowe ZSZiO wzięły udział w akcji „Mundurowa Pamięć".

Kadeci odwiedzili miejsca pamięci i mogiły Poległych za wolność Ojczyzny. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie między innymi - kapitana Józefa Sierocińskiego - patrona klas mundurowych.

Uczniowie naszej szkoły pamiętają o Tych, którym zawdzięczają wolność i niepodległość.
 1 2 5 6 7 9 11 12 13 95 96