Praktyka w ramach projektu Leonardo da Vnci.

Dziś o godzinie 8 rano pierwsza grupa młodzieży z ZSZiO wyjechała do Lipska na praktykę w ramach projektu Leonardo da Vnci. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.
 
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy.  Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Grupę pożegnała dyrektor szkoły Mariola Jaciuk.
 
Za miesiąc rusza  kolejna 30 osobowa grupa młodzieży.


 
W okresie wakacji wyjedzie tym razem do Austrii- Karyntia następnych 30 osób, a do Niemiec 6 osób. W sumie 96 uczniów szkoły skorzysta w tym roku z tych wyjazdów.



"Murowany Sukces"

 Trzyosobowa drużyna uczniów klasy III M z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, w ramach współpracy z Cechem   Rzemiosł Różnych w Kamiennej Górze, w dniu 23 kwietnia 2013 r., wzięła udział w konkursie budowlanym "Murowany Sukces". Konkurs był  organizowany przez Powiat Bolesławiecki oraz Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości z Bolesławca. 

Uroczysta gala  konkursowa oraz wręczenie nagród odbyło się we wtorek 7 maja 2013 r. w teatrze w Bolesławcu. Uczestniczyli w nim uczniowie wraz z Panią Dyrektor Mariolą Jaciuk oraz opiekunem grupy Andrzejem Mrzygłodem. 

Drużyna ZSZiO w składzie: Andrzej Burthardt, Kamil Pielech, Adam Szega,  zdobyła II miejsce w klasyfikacji generalnej konkursu  oraz I miejsce w internetowym konkursie na najsympatyczniejszych murarzy.



Pożegnanie uczniów klas maturalnych

Tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze pożegnali się dziś (piątek, 26 kwietnia) ze swoimi kolegami i nauczycielami. Podczas uroczystej gali, która hali sportowej szkoły, najlepsi z abiturientów odebrali nagrody i dyplomy.

Dzisiejsza uroczystość była ostatnią okazją do spotkania w tak licznym gronie oraz do podsumowania czterech (w przypadku uczniów technikum) lub trzech (w przypadku uczniów liceum profilowanego) lat nauki w szkole. Był to również najlepszy moment do uhonorowania tych, którzy wyróżnili się w nauce, sporcie lub w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Absolwentką roku została Ewa Jabłońska (na zdjęciu głównym z dyrektorką szkoły Mariolą Jaciuk) z klasy IV a, która naukę w ZSZiO zakończyła ze średnią ocen 5,5.
Miłym przerywnikiem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez młodzież.

źródło informacji www.rti24.pl



Odwiedziny w przedszkolu

22 kwietnia 2013r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wraz z panią Dyrektor odwiedzili dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich Dyrektor Mariola Jaciuk przybliżyła przedszkolakom przygody Koziołka Matołka – bohatera książki Kornela Makuszyńskiego, natomiast młodzież przeczytała fragmenty książki Brendy Clark, która stworzyła postać sympatycznego żółwia imieniem Franklin.
Na zakończenie wizyty uważni słuchacze zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

Spotkanie zorganizowane zostało W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Zdjęcia w galerii



Pożegnanie zimy

19 kwietnia 2013r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze pożegnali zimę "po angielsku".

Spektakl w języku angielskim opowiadał o uczennicy, która miała problem z napisaniem wypracowania.  Ze zmęczenia zapadła w sen podczas którego zjawy przybliżyły dziewczynie wiersze wybitnych poetów oraz piosenki.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia była p. Janina Wróblewska - nauczycielka j. angielskigo

Zdjęcia w galerii



1 2 85 86 87 89 91 92 93 96 97