Nawiązali współpracę

Dzisiaj (środa 27 marca) między Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została zawarta umowa o współpracy.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w czasie posiedzenia Senatu w budynku PWSZ.
Celem umowy jest współpraca placówek w dziedzinie dydaktyki. Chodzi m.in. o: zapewnienia  dostępu uczniom do zasobów bibliotecznych, umożliwienie im udziału w wykładach prowadzonych w ramach programów studiów, nawiązanie kontaktów między nauczycielami, a także organizację wspólnych przedsięwzięć i spotkań.

Informacje za rti24.pl

 Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

Maturzyści Diecezji Legnickiej zawierzyli czekający ich egzamin dojrzałości Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Spotkanie w duchowej stolicy Polski rozpoczęła katecheza pt. Otwórz oczy… Zobacz, jak jest naprawdę.

Uroczystej Eucharystii w kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył Biskup Marek Mendyk. W homilii wezwał młodzież do odważnego świadczenia o swojej przynależności do Jezusa. – Idący za Jezusem są wezwani, by nabrać nowej jakości życia i upodabniać się coraz bardziej do Niego – mówił. Jak tłumaczył, nowa jakość życia to odwaga płynięcia pod prąd. – To nic innego, jak zdolność życia bez przemocy i wulgaryzmów – mówił hierarcha. Prosił młodzież, by stawała się „solą ziemi i światłem świata”. – Przyszliśmy na górę, na Jasną Górę, by spotkać się z Panem i Jego Matką, by wracając, jaśnieć tym niezwykłym światłem, jakim jest Jezus – mówił bp Mendyk.

Przed błogosławieństwem przedstawiciele młodzieży złożyli uroczysty akt zawierzenia maturzystów Diecezji Legnickiej Matce Bożej Królowej Polski. Ostatnim punktem pielgrzymki była wspólna Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.

W pielgrzymce wzięło udział około 3000 młodych ludzi, którzy reprezentowali ponad 50 szkół ponadgimnazjalnych z terenu diecezji.

Z naszej szkoły w pielgrzymce wzięło udział 90 osób wraz z opiekunamiRekrutacja

Technik Mechatronik

Technik Logistyk

Technik Budowlaniec

Technik Ekonomista

ZSZiO technik organizacji usług gastronomicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Krawiec

Zasadnicza Szkoła ZawodowaKonkurs Recytatorski

    Dnia 6 marca 2013r. w ZSZiO w Kamiennej Górze odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, którego organizatorem była p. Patrycja Urban. Konkurs został skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Do zmagań w turnieju recytatorskim przystąpiło 7 uczniów, którzy mieli za zadanie zaprezentować utwór liryczny oraz fragment prozy. Jury przyznało 2 wyróżnienia. Osoby wyróżnione to: Kinga Biernat (klasa IIIb) i Tomasz Pikus (klasa IIw).

     Laureaci wezmą udział w powiatowych eliminacjach 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 22 marca 2013r. w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Nasi na targach

 

Dzisiaj (środa, 20 lutego)  grupa 49 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uczestniczyła w III Targach Zawodów i Pracy, które odbyły się w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”.

Szkoła przedstawiła swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2013/2014.
Uczniowie naszej placówki mogli zapoznać się z ofertą szkół policealnych oraz wyższych działających w subregionie wałbrzyskim oraz we Wrocławiu.

 

źrórdło - www.rti24.pl1 2 80 81 82 84 86 87 88 89 90 91