Spotkanie po latach

Dnia 2 listopada 2019r. spotkali się absolwenci Technikum Włókienniczo-Mechanicznego 1974-79, których przyjął wicedyrektor, pan Jerzy Kowalski.

Wychowawcą klasy była pani Maria Szczyrbak (historia).


13.01.1979 r. odbyła się studniówka – to już 40 lat minęło!WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. DZIEŃ ZADUMY, REFLEKSJI I PAMIĘCI O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Wszystkich Świętych to dzień, kiedy odwiedzamy groby swoich bliskich. Przystajemy na chwilę w rozpędzonym świecie, żeby pomyśleć o tych, którzy są wciąż głęboko w sercu. Są i będą tam tak długo, jak długo płomień pamięci w nas nie zgaśnie.
Kwiaty i znicze pojawiły się także na nagrobku patrona klas mundurowych kapitana Józefa SierocińskiegoLIPSK 2019

Dnia 28 października  podpisano umowę „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów”, która jest realizowana ze środków PO WER sektor kształcenie i szkolenie zawodowe.SEMINARIUM PRODUKTOWE

Dnia 28 października Klasa 1 M1 uczestniczyła w seminarium produktowym "Przegląd narzędzi - gwintowanie" w Świebodzicach.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja Alae „Skrzydła rozwoju”, która ma na celu wspieranie i zachęcanie do rozwoju kariery zawodowej oraz upowszechnianiu w Polsce wiedzy technicznej w branży obróbki skrawaniem i mechaniki ogólnejSZKOŁA PAMIĘTA

Uczniowie ZSZiO wraz z opiekunami włączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” i zorganizowali szereg działań upamiętniających ważne postacie oraz wydarzenia. Rada Pedagogiczna w dniu poprzedzającym akcję postanowiła wpisać wydarzenie do imprez cyklicznych obowiązujących na terenie szkoły przypadającą na ostatni piątek miesiąca przed 1 listopada.
W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie:
• uporządkowali i odwiedzili grób osoby zasłużonej i cenionej w Kamiennej Górze - patrona klas mundurowych kapitana Józefa Sierocińskiego (dokumentacja fotograficzna);
• posprzątali bezimienne i opuszczone groby, zorganizowali zbiórkę kwiatów i zniczy, by udekorować te groby;
• odwiedzili groby zmarłych nauczycieli zasłużonych dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących;
• zorganizowali w Izbie Pamięci wystawę upamiętniającą ważne dla społeczności szkolnej wydarzenie – prezentacja multimedialna o życiu i zasługach patrona kapitana Józefa Sierocińskiego przygotowana przez młodzież1 2 3 4 5 7 9 10 11 94 95