Rekrutacja na staże zagraniczne w Lipsku

W ubiegłym tygodniu została podpisana przez dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących panią Mariolę Jaciuk zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Powiat Kamiennogórski umowa finansowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w

Warszawie a Powiatem Kamiennogórskim na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze projekt staży zagranicznych pt.: „Praktyki drogą do rozwoju umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomicznej i logistycznej”.

Projekt zostanie w całości sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowuje projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w

konkursie w roku 2019, ale nie zostały zakwalifikowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa)

Tym razem uczestnicy projektu rekrutować się będą spośród adeptów dwóch zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk, a dokładnie do uczniów klas drugich i trzecich technikum kształcącego w tych zawodach. 

Proponowane szkolenie stażowe umożliwi młodzieży uzupełnienie praktycznych umiejętności obsługi klienta, zapozna z nowymi trendami i systemami produkcji i serwowania dań w gastronomii oraz z logistyką m. in. reklamy, marketingu i opłacalności usług.

Celem projektu jest  również poprawa umiejętności językowych, komunikacyjnych i branżowych oraz  przygotowanie do pracy w  przedsiębiorstwach gastronomicznych i logistycznych także europejskich.

Oprócz tego uczniowie udoskonalą praktyczne umiejętności w zakresie  korzystania z programów komputerowych wspomagających pracę w działalności gastronomicznej, organizacji reklamy,  rachunkowości  i  administracji firmy.

Staże odbywać się będą w renomowanych zakładach gastronomicznych i usługowych Lipska, o co zadba wieloletni i sprawdzony partner ZSZiO – Europa-Haus Leipzig w osobach pani Dr. Marii Peter i pana Christiana Dietza.

Pierwsza 30-osobowa grupa realizować będzie swoje staże w dniach 12.01. – 8.02.2020 r. Szkolenie drugiej grupy przewidziane jest w okresie 1 – 28.03.2020 r.

 Zwiedzali Warszawę

Dnia 11 września 2019 r. 55-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących na zaproszenie pani minister Marzeny Machałek mogła zwiedzić gmach Sejmu RP.

Po intensywnym dniu pani minister zaprosiła uczniów na obiad.

W zwiedzaniu miasta uczestnicy wycieczki wsparcie otrzymali od Klastra Edukacyjnego przy SSEMP.Gościli na wykładzie

Dnia 11 września 2019 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze odbyła się prezentacja z wykładem dr Teofila Lachowicza pt. “Czyn zbrojny Polonii Amerykańskiej w czasie I wojny światowej”.

W wydarzeniu uczestniczyła klasa mundurowa kształcąca się w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną - logistyka w wojskowości.Tradycja czytania

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a jej głównym celem jest  promowanie naszej pięknej polskiej literatury.

W 2019 roku, podczas 8. edycji Narodowego Czytania, uczniowie naszej szkoły odczytali nowelę „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Nowela została napisana przez Henryka Sienkiewicza po jego powrocie z kilkuletniej podróży po Stanach Zjednoczonych i wydana w 1889 roku.
Jest to nowela opowiadająca o przeraźliwej pacyfikacji, której dokonali niemieccy osadnicy - obcokrajowcy, na mieszkańcach Stanów Zjednoczonych i ich ziemi, którą zasiedlili, użytkowali i na której prowadzili proste, normalne życie.
Pomimo tego, że w samym utworze nie znajdziemy bezpośrednich odniesień do Polski i Polaków, to jednak należy przypomnieć, że jest to nowela na zupełnie polska. Pamiętajmy o tym, że Sienkiewicz napisał ją, kiedy Polska była pod zaborami i kiedy groziła jej utrata tożsamości narodowej. Można potraktować tę nowelę jako pewnego rodzaju ostrzeżenie przed wynarodowieniem.
W tym roku szkolnym miejsce czytania było dość szczególne ponieważ odbyło się w plenerze pod szkołą.NOWY Rok szkolny 2019/2020

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020

składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Niech nowy rok szkolny będzie bogaty w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.

Wszystkim naszym Uczniom życzymy, aby  zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji,

a szkoła była dla was miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić mając poczucie bezpieczeństwa.

Pracujcie nad sobą i doskonalcie się, pamiętając
„że wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami…”

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom uczniów naszej szkoły, życzymy licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Kochani uczniowie!

„Pamiętajcie, że nauka
gromadzi mądrość, która będzie 
Waszym drogowskazem do doskonałości”


Dyrekcja, Nauczyciele i Samorząd Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących1 2 3 4 6 8 9 10 90 91