Zajecia w AWL Wrocław

Zajęcia w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu: obrona przed bronią masowego rażenia, postawy strzeleckie, rzut granatem, pierwsza pomoc przedmedyczna na polu walki. Udział w zajęciach wzięły klasy 1A i 1A1 technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości.

Poloneza czas zacząć !!! - Polonez na kamiennogórskim rynku

Dnia 21.01.2020 roku już po raz kolejny młodzież ZSZiO odtańczyła poloneza na kamiennogórskim rynku. Poloneza przygotował mgr Tomasz Wyszomirski.

EGZAMIN końcowy klas IV

Dnia 16.01.2020 r. odbył się egzamin końcowy klas mundurowych. Uczniowie klasy IV Technik Logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości, którzy realizują program Ministerstwa Obrony Narodowej "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" zdawali końcowy egzamin na zakończenie programu nauczania w zakresie edukacji wojskowej. Po egzaminie teoretycznym, pod nadzorem dowódców z 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie zdawali oni część praktyczną egzaminu. Egzamin składał się z 6 części z zakresu: - taktyki, - terenoznawstwa, - regulaminu musztry, - pierwszej pomocy, - strzelectwa - zagrożeń. Uczniowie klasy III-ciej realizowali zajęcia według planu.

ZSZiO pomaga

Kwotę 2 045,00 złotych ZSZiO przezznaczył na pomoc dzieciom w ramach zbiórki WIELKIEJ OLKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY !!!Uczniowie w Lipsku

Grupa 30-tu uczniów ZSZiO wyruszyła właśnie po swą wielką przygodę do Lipska.

Rozpoczęła się kolejna tura realizacji zagranicznych staży zawodowych w renomowanych zakładach gastronomicznych i usługowych Lipska (Niemcy) w ramach projektu pt.: „Praktyki drogą do rozwoju umiejętności zawodowych przyszłych pracowników branży gastronomicznej i logistycznej”

realizowanego że środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjną uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".1 2 3 5 7 8 9 96 97