PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Dnia 23 października w związku ze zbliżającymi się dniami Wszystkich Świętych klasy mundurowe ZSZiO wzięły udział w akcji „Mundurowa Pamięć".

Kadeci odwiedzili miejsca pamięci i mogiły Poległych za wolność Ojczyzny. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie między innymi - kapitana Józefa Sierocińskiego - patrona klas mundurowych.

Uczniowie naszej szkoły pamiętają o Tych, którym zawdzięczają wolność i niepodległość.
 PRACA W POLICJI

Dla tych, którzy chcą zająć się w życiu czymś pożytecznym i czuć wyjątkowość swojej profesji Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

Dnia 23 października w auli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących pracownicy policji przedstawili ofertę dla przyszłych absolwentów szkoły.EDUKACJA WOJSKOWA W ZSZiO

Dnia 25 października uczniowie z Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących realizujący program MON "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" odbyli zajęcia w ramach przedmiotu ,,Edukacja Wojskowa" w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
Zajęcia obejmowały zagadnienia z logistyki, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, szkolenia strzeleckiego, szkolenia inżynieryjno – saperskiego, taktyki, terenoznawstwa, rozpoznawania, łączności, szkolenia medycznego oraz ochrony i obrony obiektów.POMOCNA DŁOŃ UCZNIÓW ZSZIO

Dnia 11 października grupa wolontariuszy z ZSZiO pod opieką pani Anetty Matusik pomagała w organizacji XXII Przeglądu Teatrów Amatorskich Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Przeglądu był Dom Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie DOM z Szarocina.
Na scenie publiczność mogła podziwiać spektakle przygotowane przez niepełnosprawnych aktorów, których wspierali opiekunowie i wychowawcy.
 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2019

Dnia 11 października 2019 r. miasto Kamienna Góra i powiat kamiennogórski wspólnie świętowali obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w nowo wyremontowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Imprezę prowadzili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN życzyła pracownikom oświaty sukcesów zawodowych, powodów do satysfakcji, wytrwałości i dziękowała za trud włożony w pracę na rzecz szkoły i uczniów.
Życzenia  złożyli również starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys i zastępca burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski.
W czasie tej uroczystość nagrodzono nauczycieli:
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Małgorzata Cedzidło – nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Bożena Drożdżowska oraz Pani Katarzyna Winiarska-Werbel – wicedyrektorki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących W Kamiennej Górze.
Mariola Jaciuk – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze otrzymała Nagrodę Starosty.
Indywidualne nagrody dla nauczycieli wręczone zostały przez wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu kamiennogórskiego.
Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów ZSZiO pod kierunkiem Irminy Brzozy i Marty Całko.

 1 2 4 6 7 8 9 90 91