Rozpoczęcie roku szkolnego.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 ZSZiO w Kamiennej Górze

godzina

klasa

wychowawca

sala

8.30

2M1

P. Rybak

9 B

 

2F1

T. Kosiba

114 B

 

2J1

K. Mitro

201A

 

2M

J. Kuśmierczuk

200 A

 

2F

A.Kaczmarczyk

2 A

 

2J

A.Podwika

301C

 

3F

A.Matusik

217 B

 

3G

J. Wojtkiewicz

202 A

 

3H

A.Białkowska – Mankiewicz

207 A

 

3M

K.Kordzikowska

219 B

9.00

2A1

A.Długosz

107 C

 

2E1

M.Łyczkowska

5 C

 

2S1

V.Majak

223 C

 

2T1

M. Nackowska

104 C

 

2A

M.Cedzidło

124 A

 

2S

B. Olejnik – Dziura

223C

 

2T

K. Winiarska-Werbel

101 C

 

2W

B. Drożdżowska

205 A

9.30

3A

T. Wyszomirski

122 A

 

3E

A.Stawiarska

8 C

 

3T

M. Ulatowska

115 B

 

3S

E. Rawska

3 A

 

4A

A.Geborys

1 A

 

4E

R. Urbanowicz

204 A

 

4S

Z. Dziedzic – Olszak

222 C

 

4W

S. Cierpikowska

220 B

10.00

1A1

T. Wąsowski

klasy I technikum – plac przed budynkiem A
(w przypadku niepogody – hala sportowa)

 

1E1

S. Oleksy

 

1T1

I.Brzoza

10.30

1M1

A.Mrzygłód

klasy I BS I stopnia – plac przed budynkiem A (w przypadku niepogody – hala sportowa)

 

1G1

R.Paluch

 

1F1

P. Lema

 

1H1

J. RawskaMatura - wyniki

Loginy i hasła do serwisu maturalnego OKE są do pobrania w sekretariacie szkoły.

  • Świadectwa maturalne będą wydawane 11 sierpnia 2020 w godz. 10.00-14.00
  • Przy odbiorze świadectwa należy przedstawić dokument tożsamości.
  • Osoba odbierająca świadectwo w zastępstwie musi przedstawić upoważnienie oraz dokument tożsamości.
  • Obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa sanitarnego ( maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).
  • Świadectwa będzie można również odbierać w dniach kolejnych w sekretariacie w budynku A w godz. 8.00 – 14.00


Uwaga Maturzyści

 

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu maturalnego zamieszczamy "Informację dla zdającego egzamin maturalny w 2020 r.", która zawiera oprócz ważnych terminów wytyczne dotyczące organizacji egzaminu w ZSZiO w Kamiennej Górze.

Bardzo proszę zapoznać się z tym dokumentem. Nieprzestrzeganie zaleceń i terminów w nim zawartych może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu lub jego przerwaniem i unieważnieniem.

 

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w 2020 r.

 Regulamin do sprawdzianu sprawności fizycznej

Regulamin do sprawdzianu sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum technik logistyk
z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości
w ZSZiO Kamiennej Górze na rok szkolny 2020/2021

 

Regulamin do sprawdzianu sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum technik logistyk

Oświadczenie test sprawności fizycznejZmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z § 11b ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), 

postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wobec powyższego, nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu  Nr 4/2020 oraz w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów
w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości.« Nowsze 1 2 4 5 6 7 8 9 95 96