Tradycja czytania

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a jej głównym celem jest  promowanie naszej pięknej polskiej literatury.

W 2019 roku, podczas 8. edycji Narodowego Czytania, uczniowie naszej szkoły odczytali nowelę „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Nowela została napisana przez Henryka Sienkiewicza po jego powrocie z kilkuletniej podróży po Stanach Zjednoczonych i wydana w 1889 roku.
Jest to nowela opowiadająca o przeraźliwej pacyfikacji, której dokonali niemieccy osadnicy - obcokrajowcy, na mieszkańcach Stanów Zjednoczonych i ich ziemi, którą zasiedlili, użytkowali i na której prowadzili proste, normalne życie.
Pomimo tego, że w samym utworze nie znajdziemy bezpośrednich odniesień do Polski i Polaków, to jednak należy przypomnieć, że jest to nowela na zupełnie polska. Pamiętajmy o tym, że Sienkiewicz napisał ją, kiedy Polska była pod zaborami i kiedy groziła jej utrata tożsamości narodowej. Można potraktować tę nowelę jako pewnego rodzaju ostrzeżenie przed wynarodowieniem.
W tym roku szkolnym miejsce czytania było dość szczególne ponieważ odbyło się w plenerze pod szkołą.NOWY Rok szkolny 2019/2020

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020

składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Niech nowy rok szkolny będzie bogaty w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.

Wszystkim naszym Uczniom życzymy, aby  zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji,

a szkoła była dla was miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić mając poczucie bezpieczeństwa.

Pracujcie nad sobą i doskonalcie się, pamiętając
„że wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami…”

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom uczniów naszej szkoły, życzymy licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Kochani uczniowie!

„Pamiętajcie, że nauka
gromadzi mądrość, która będzie 
Waszym drogowskazem do doskonałości”


Dyrekcja, Nauczyciele i Samorząd Zespołu Szkół Zawodowych i OgólnokształcącychZakończenie roku szkolnego w ZSZiO w Kamiennej Górze

Dnia 19 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów kończących naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Młodocianych Pracowników oraz uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze z rocznika 2018/2019.
W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu Marzena Machałek, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal, samorządowcy, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście, którzy około godz. 11:30 wyruszyli spod szkoły na teren kamiennogórskiego zalewu, gdzie odbyły się uroczystości. Przypominamy, że uroczystość nad kamiennogórskim zalewem odbyła się z powodu remontu sali ZSZiO.
Tytuł Absolwenta roku 2018/2019 w kategorii Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników zdobyła uczennica klasy III F, zawód fryzjer, która na świadectwie ukończenia szkoły uzyskała średnią ocen 4,89 oraz bardzo dobre zachowanie – Nikola Jargieło.
W gronie absolwentów wyróżnionych za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce  znaleźli się: Dawid Figur, Monika Bade, Weronika Skóra, Justyna Rżany, Adrian Leśniak.
Wśród wyróżnionych uczniów klasy znaleźli się również:
– za osiągnięcia sportowe Artur Topolski
– za 100% frekwencję w całym roku szkolnym Arkadiusz Kaczmarczyk
– za pracę na rzecz szkoły Piotr Borys, Klaudia Krysiak
– za osiągnięcia sportowe Izabela Jażdżewska, Mikołaj Fryzowicz, Seweryn Kosmalski
– za pracę na rzecz szkoły Katarzyna Góra, Dawid Plewa, Kinga Skrobańska, Izabela Tilgner
– za pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe Daniel Piskorski
– za osiągnięcia sportowe Dominik Fortuna, Mateusz Tobiasz, Łukasz Tokarczyk
– za wysokie osiągnięci na praktycznej nauce zawodu Dominik Fortuna, Dawid Lisowski, Jakub Marczak, Przemysław Mordarski, Adrian Żerebecki
W bieżącym roku szkolnym najwyższą średnią ocen uzyskały:
– w kategorii technikum – Ewelina Szymczak z klasy 2a ze średnią ocen  5,55
– w kategorii szkoły branżowej I stopnia – Katarzyna Ropelewska z klasy 2g ze średnią ocen 5,36
Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie wyróżnienia otrzymali: Marcel Borys, Gracjan Wastag, Daria Czerwiak, Wiktoria Kiełbasa, Martyna Pukas, Julia Witwicka, Michał Krupa, Gracjan Wolak, Sandra Burska, Julita Czoch, Klaudia Madej, Kamila Pawlukiewicz, Patrycja Kurasz, Klaudia Cyrek, Jakub Fujar, Alexandra Królova, Karolina Kwaśniewska, Kamila Pawlik, Marcelina Rapacz, Maja Cabała, Karolina Drężek, Sandra Ziajkiewicz,  Nikola Kaczanowska, Przemysław Karski, Natalia Lewandowska, Konrad Lewicki, Nikola Poręba, Karolina Woźniak, Marcelina Karwacka, Kacper Gorzejewski.
Za 100 % frekwencję w roku szkolnym 2018/2019 wyróżnienia otrzymali: Jakub Wiktor, Denis Adamus, Dominik Kiełek, Dawid Kołodziej.
W Szkolnym konkursie na najlepszego sportowca wyróżnieni zostali
W kategorii dziewcząt:
1 miejsce uczennica klasy 2e Ewelina Bil
2 miejsce uczennica klasy 2a Klaudia Cyrek
3 miejsce egzekwo uczennice klasy 2a Karolina Kwaśniewska i uczennica klasy 3a Karolina Woźniak
W kategorii chłopców:
1 miejsce uczeń klasy 3s Nikodem Kumorek
2 miejsce uczeń klasy 3a Kacper Filip
3 miejsce uczeń klasy 4a Szymon Sztejkowski
Po wręczeniu listów gratulacyjnych zakończono uroczystość pamiątkowymi zdjęciami.

                                                                                                                                                                                                   Z nagrodami

Primus inter pares (łac. „pierwszy wśród równych sobie”). Określa się w ten sposób osobę, która posiada pewien autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy, jednak nie wiąże się on z żadnymi specjalnymi przywilejami. Czasem określa się w ten sposób osobę, która jest nieoficjalnym liderem danej grupy.

Dnia 18 czerwca br. podczas X Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbyło się coroczne wręczenie nagród Primus Inter Pares. Nagroda ta przyznawana jest uczniom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się zarówno wysokimi wynikami w nauce, jak również dodatkowymi uzdolnieniami i pracą na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

Nagrody zostały przyznane dla:
1. Maja Cabała
2. Kacper Centlik
3. Marcelina Karwacka
4.Konrad Lewicki
5. Angelika Stolarczyk
6. Ewelina Szymczak
7. Marcin Wojdacki

                                                                                           GRATULACJE !!!Nagrodzeni za pracę

Primus inter pares (łac. „pierwszy wśród równych sobie”). Określa się w ten sposób osobę, która posiada pewien autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy, jednak nie wiąże się on z żadnymi specjalnymi przywilejami. Czasem określa się w ten sposób osobę, która jest nieoficjalnym liderem danej grupy.

Dnia 18 czerwca br. podczas X Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbyło się coroczne wręczenie nagród Primus Inter Pares. Nagroda ta przyznawana jest uczniom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się zarówno wysokimi wynikami w nauce, jak również dodatkowymi uzdolnieniami i pracą na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

Nagrody zostały przyznane dla:
1. Maja Cabała
2. Kacper Centlik
3. Marcelina Karwacka
4.Konrad Lewicki
5. Angelika Stolarczyk
6. Ewelina Szymczak
7. Marcin Wojdacki

                                                                                           GRATULACJE !!!1 2 9 10 11 13 15 16 17 96 97