Dwie klasy w programie

W tym roku szkolnym dwie klasy realizują program „Certyfikowanych klas mundurowych” .
Szkolenie wojskowe kadeci odbywają w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie pod czujnym okiem wojskowych instruktorów.
 Klasa IV realizowała szkolenie z musztry, sztuki walki, łączności i pierwszej pomocy.
Klasa III szkolenie z musztry, szkolenie chemiczne i budowa broni.Wykład w LO

Dnia 11.09.2019 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze odbyła się prezentacja z wykładem dr Teofila Lachowicza pt. “Czyn zbrojny Polonii Amerykańskiej w czasie I wojny światowej”.
Pan dr Teofil Lachowicz swoje wystąpienie w dużej mierze poświecił osobie pana kapitana Józefa Sierocińskiego, który pochowany jest na cmentarzu w Kamiennej Górze przy ul. Katowickiej, gdzie spoczął w 1955 roku. Pan kapitan Józef Sierociński był komendantem Szkoły Podchorążych Związku Sokolstwa Polskiego w Cambridge Springs, oficerem Błękitnej Armii generała Józefa Hallera we Francji, adiutantem generała Józefa Hallera inbsp. kawalerem Orderu Virtuti Militari.Rekrutacja na staże zagraniczne w Lipsku

W ubiegłym tygodniu została podpisana przez dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących panią Mariolę Jaciuk zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Powiat Kamiennogórski umowa finansowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w

Warszawie a Powiatem Kamiennogórskim na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze projekt staży zagranicznych pt.: „Praktyki drogą do rozwoju umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomicznej i logistycznej”.

Projekt zostanie w całości sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowuje projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w

konkursie w roku 2019, ale nie zostały zakwalifikowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa)

Tym razem uczestnicy projektu rekrutować się będą spośród adeptów dwóch zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk, a dokładnie do uczniów klas drugich i trzecich technikum kształcącego w tych zawodach. 

Proponowane szkolenie stażowe umożliwi młodzieży uzupełnienie praktycznych umiejętności obsługi klienta, zapozna z nowymi trendami i systemami produkcji i serwowania dań w gastronomii oraz z logistyką m. in. reklamy, marketingu i opłacalności usług.

Celem projektu jest  również poprawa umiejętności językowych, komunikacyjnych i branżowych oraz  przygotowanie do pracy w  przedsiębiorstwach gastronomicznych i logistycznych także europejskich.

Oprócz tego uczniowie udoskonalą praktyczne umiejętności w zakresie  korzystania z programów komputerowych wspomagających pracę w działalności gastronomicznej, organizacji reklamy,  rachunkowości  i  administracji firmy.

Staże odbywać się będą w renomowanych zakładach gastronomicznych i usługowych Lipska, o co zadba wieloletni i sprawdzony partner ZSZiO – Europa-Haus Leipzig w osobach pani Dr. Marii Peter i pana Christiana Dietza.

Pierwsza 30-osobowa grupa realizować będzie swoje staże w dniach 12.01. – 8.02.2020 r. Szkolenie drugiej grupy przewidziane jest w okresie 1 – 28.03.2020 r.

 Zwiedzali Warszawę

Dnia 11 września 2019 r. 55-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących na zaproszenie pani minister Marzeny Machałek mogła zwiedzić gmach Sejmu RP.

Po intensywnym dniu pani minister zaprosiła uczniów na obiad.

W zwiedzaniu miasta uczestnicy wycieczki wsparcie otrzymali od Klastra Edukacyjnego przy SSEMP.Gościli na wykładzie

Dnia 11 września 2019 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze odbyła się prezentacja z wykładem dr Teofila Lachowicza pt. “Czyn zbrojny Polonii Amerykańskiej w czasie I wojny światowej”.

W wydarzeniu uczestniczyła klasa mundurowa kształcąca się w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną - logistyka w wojskowości.1 2 8 9 10 12 14 15 16 96 97