POMOCNA DŁOŃ UCZNIÓW ZSZIO

Dnia 11 października grupa wolontariuszy z ZSZiO pod opieką pani Anetty Matusik pomagała w organizacji XXII Przeglądu Teatrów Amatorskich Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Przeglądu był Dom Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie DOM z Szarocina.
Na scenie publiczność mogła podziwiać spektakle przygotowane przez niepełnosprawnych aktorów, których wspierali opiekunowie i wychowawcy.
 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2019

Dnia 11 października 2019 r. miasto Kamienna Góra i powiat kamiennogórski wspólnie świętowali obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w nowo wyremontowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Imprezę prowadzili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN życzyła pracownikom oświaty sukcesów zawodowych, powodów do satysfakcji, wytrwałości i dziękowała za trud włożony w pracę na rzecz szkoły i uczniów.
Życzenia  złożyli również starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys i zastępca burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski.
W czasie tej uroczystość nagrodzono nauczycieli:
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Małgorzata Cedzidło – nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Bożena Drożdżowska oraz Pani Katarzyna Winiarska-Werbel – wicedyrektorki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących W Kamiennej Górze.
Mariola Jaciuk – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze otrzymała Nagrodę Starosty.
Indywidualne nagrody dla nauczycieli wręczone zostały przez wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu kamiennogórskiego.
Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów ZSZiO pod kierunkiem Irminy Brzozy i Marty Całko.

 Sprawdzili swoje umiejętności

Dnia 2.10.2019 r. w ramach współpracy z AWL we Wrocławiu młodzież z klas technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych mogła rozwijać praktycznie swoje umiejętności w czasie uroczystego rozpoczęcia przez uczelnię nowego roku akademickiego.Spotkanie z absolwentem szkoły panem Jackiem Plutą

Dnia 27 września 2019 r. naszym gościem w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze był Jacek Pluta.
Pan Jacek w latach 1988 - 1993 był uczniem technikum mechanicznego maszyn i urządzeń włókienniczych. Jego wychowawcą był śp. Rudolf Polak.
Po maturze, zamiast pracy w zawodzie lub studiów politechnicznych wybrał szkołę teatralną we Wrocławiu.
Obecnie jest aktorem znanym ze scen teatralnych i ról w polskich filmach i serialach.
Swoją wizytę w szkole rozpoczął od spotkania z młodzieżą gdzie na aktora czekała niespodzianka. Spotkał się ze swoją nauczycielką języka niemieckiego Blandyną Olejnik-Dziurą.
Aktor pokazał fragmenty filmów ze swoim udziałem. Opowiadał również o tym, jak podjął decyzję o studiach aktorskich.
W ramach przedmiotu Wiedza o kulturze w klasie pierwszej technikum, J. Pluta wziął udział w lekcji Historia kina.
Dziękujemy Panu Jackowi za udowodnienie, że po szkole technicznej można studiować na każdym wymarzonym kierunku.ODSŁONIĘCIE OBELISKU

Dnia 23.09.2019 r. przed kościołem p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze odbyło się odsłonięcie obelisku upamiętniającego ofiary kaźni narodu polskiego.

W uroczystości uczestniczyli weterani, samorządowcy, przedstawiciele wojska i młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.1 2 7 8 9 11 13 14 15 96 97