SZKOLENIA GASTRONOMÓW

Dnia 25 października w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przeprowadzono szkolenie dotyczące żywienia zbiorowego.

Spotkanie umożliwiła stała współpraca  naszej szkoły z jednostką.

Klasa IE1 technik żywienia i usług gastronomicznych uczyła się w rzeczywistych warunkach w profesjonalnej kuchni AWL.PRZYSIĘGA W AWL

Dnia 25 października młodzież z klas mundurowych ZSZIO odwiedziła Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Celem wizyty było prawidłowe opanowanie musztry przez kadetów.

Nasi uczniowie uczestniczyli także w uroczystej przysiędze wojskowej.

 PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Dnia 23 października w związku ze zbliżającymi się dniami Wszystkich Świętych klasy mundurowe ZSZiO wzięły udział w akcji „Mundurowa Pamięć".

Kadeci odwiedzili miejsca pamięci i mogiły Poległych za wolność Ojczyzny. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie między innymi - kapitana Józefa Sierocińskiego - patrona klas mundurowych.

Uczniowie naszej szkoły pamiętają o Tych, którym zawdzięczają wolność i niepodległość.
 PRACA W POLICJI

Dla tych, którzy chcą zająć się w życiu czymś pożytecznym i czuć wyjątkowość swojej profesji Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

Dnia 23 października w auli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących pracownicy policji przedstawili ofertę dla przyszłych absolwentów szkoły.EDUKACJA WOJSKOWA W ZSZiO

Dnia 25 października uczniowie z Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących realizujący program MON "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" odbyli zajęcia w ramach przedmiotu ,,Edukacja Wojskowa" w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
Zajęcia obejmowały zagadnienia z logistyki, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, szkolenia strzeleckiego, szkolenia inżynieryjno – saperskiego, taktyki, terenoznawstwa, rozpoznawania, łączności, szkolenia medycznego oraz ochrony i obrony obiektów.1 2 6 7 8 10 12 13 14 96 97