„Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim”.

W   miesiącu wrześniu 2020 r. Powiat Kamiennogórski rozpoczął realizację projektu „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim”.

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

Wartość projektu:  1.993.312,71 zł

Dofinansowanie:  1.694.312,71 zł

W ramach projektu:

 • 40 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje na kursach: 
 • prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych (40 osób),
 • planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (10 osób), 
 • przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia (3 osoby),
 • prowadzenie obsługi biura (3 osoby),
 • tworzenie witryn internetowych (3 osoby),
 • programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (1 osoba),
 • monitorowanie stolarki budowlanej (1 osoba);
 • 150 uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia  będzie brało udział w kursach: 
 • monitorowanie stolarki okiennej (3 grupy po 10 osób), 
 • projektowanie grafiki komputerowej (2 grupy po 10 osób), 
 • programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (2 grupy po 10 osób),
 • przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia (4 grupy po 10 osób), 
 • tworzenie witryn internetowych (2 grupy po 10 osób),
 • prowadzenie obsługi biura (2 grupy po 10 osób);
 • 120 uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia odbędzie staż u pracodawców (150 godz./os), uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2.070 zł/osobę, pracodawcom refundowane zostaną koszty na 1 ucznia: opiekun stażu (500 zł), ubezpieczenie NW (50 zł), badania lekarskie (180,00 zł), odzież robocza (150,00 zł), szkolenie bhp (120 zł), zwrot kosztów dojazdu (200 zł), materiały zużywane podczas stażu (300,00 zł);
 • doposażone zostaną pracownia: druku, ślusarska, aplikacji internetowych, lokalnych sieci komputerowych, komunikacji w języku obcym, gastronomiczna, żywienia i obsługi gości, na łączną kwotę 220.736 zł.

 ZSZiO również PAMIĘTA

Po raz kolejny ZSZiO w Kamiennej Górze bierze udział w akcji upamiętnienia ważnych rocznic i postaci historycznych pod hasłem „Szkoła pamięta”. Akcji organizowanej z inicjatywy MEN #SzkołaPamięta. Przedstawiciele szkoły – reprezentanci klas mundurowych złożyli wizytę na cmentarzu komunalnym w Kamiennej Górze i zapalili znicze na grobie kpt. Józefa Sierocińskiego, jednak ze względu na trudny, pandemiczny czas nasze działania mają przede wszystkim charakter wirtualny i multimedialny. Postać kapitana zostanie przybliżona wszystkim uczniom ZSZiO w Kamiennej Górze podczas najbliższych lekcji historii, WOS i spotkań z wychowawcami. Również tu na stronie szkoły umieszczona jest prezentacja dotycząca życia i działalności kapitana Józefa Sierocińskiego. Celem akcji jest przede wszystkim ukazanie postaci i zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na zapomnianą historię lokalnego bohatera.

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.

Chłopcy świętowali

30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. Tego dnia nie mogło zabraknąć życzeń i drobnych upominków w postaci słodkiego co nieco. Wszystkim chłopcom z okazji ich święta składamy na łamach naszej strony najserdeczniejsze życzenia!

PILNE

 

Dyrektor ZSZiO w Kamiennej Górze informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, od dnia 19.10.2020 do odwołania w ZSZiO następuje zmiana organizacji pracy szkoły – zostaje wprowadzone nauczanie zdalne. Zmiana nie dotyczy organizowanych przez szkołę zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, które realizowane są dotychczasowych zasadach lub zasadach określonych  przez pracodawcę.

Nauczanie zdalne realizowane będzie za pośrednictwem dziennika Librus oraz platformy G Suite.  

Dyrektor informuje również, że zostaje ograniczone wejście do budynków szkoły – jest ono możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

W razie pytań i wątpliwości możliwy jest kontakt ze szkołą pod numerami: 75 645 0 200 , 75 645 0 193 lub z wychowawcą klasy.

O wszelkich zmianach dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco w oddzielnych komunikatach.« Nowsze 1 3 4 5 6 7 8 9 96 97