Rekrutacja 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z listami kandydatów przyjętych do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, które są dostępne na tablicy ogłoszeń w naszej szkole. Prosimy kandydatów o potwierdzenie wyboru kierunku kształcenia:
w Technikum w sali 122 bud A i Zasadniczej Szkole Zawodowej
- w sekretariacie uczniowskimKonkurs Piosenki WSOWL


Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w dniu 7 czerwca 2016 r. (wtorek) brała udział w pierwszym Konkursie Piosenki Patriotycznej zorganizowanym przez Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Do udziału uczniowie przygotowywali się pod okiem pani Sylwii Oleksy. W konkursie wystąpiło 16 zespołów. Jury nagrodziło uczniów ZSZiO wyróżnieniem. Konkurs obserwowali: Dolnośląski Kurator Oświaty p. Ryszard Kowalczyk, Rektor – Komendant WSOWL płk dr Lesław Wełyczko oraz Dyrektor ZSZiO p.  Mariola Jaciuk. Uczestnictwo młodzieży było możliwe dzięki podpisanej współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz zaangażowaniu nauczycieli szkoły
i rodziców.
(Nie)bezpieczna cyberprzestrzeń

Dnia 2.06.2016 roku 21-osobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w konferencji (Nie)bezpieczna cyberprzestrzeń. Konferencja była elementem ogólnopolskiego projektu edukacyjno-profilaktycznego Dzień Bezpiecznego Internetu, realizowanego przez  wałbrzyski Energetyk - przy współpracy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Urzędu Miasta w Wałbrzychu.
 Konferencja odbyła się w pięknym wnętrzu Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.  Uczestnicy wysłuchali interesującego wykładu dr n. hum. Anny Andrzejewskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Głównym celem było zapoznanie uczestników z najważniejszymi i aktualnymi zjawiskami występującymi w wirtualnym świecie. Wykład ilustrowany był etiudami filmowymi z obszaru niebezpieczeństw cyberprzestrzeni, w szczególności uzależnienia od cyberprzestrzeni - jako nowego
zjawiska społeczno-wychowawczego.„Dzień Otwarty Funduszy Europejskich”


Dnia 12 maja 2016r. uczniowie ZSZiO w Kamiennej Górze – kl. 3 E wraz z p. Dyrektor Mariolą Jaciuk
odwiedzili kamiennogórski ratusz w ramach akcji  „Dzień Otwarty Funduszy Europejskich”.PRZESŁANIE DLA MATURZYSTÓW ZSZiO

 

„Bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą”.

 

Matura jest istotnym wydarzeniem w życiu każdego młodego człowieka.

Ten „egzamin dojrzałości”, który stanowi także symboliczne wejście w dorosłość daje wiele możliwości i szeroko otwiera wiele drzwi.

 

Pamiętaj Drogi Maturzysto,
nigdy nie zbaczaj z wybranej drogi,
którą obrałeś w wędrówce życia,
choćby ciernie raniły nogi,
a cel wydawał się nie do zdobycia!

 

W związku z tym, najlepsze życzenia dla wszystkich maturzystów. Jako znak, że trzymamy mocno kciuki, żeby egzamin poszedł jak najlepiej, a wszystkie pytania i zadania okazały się tymi najprostszymi z najprostszych! Pomyślności na przyszłość, trafnych wyborów, szczęścia
i wszelkiego powodzenia!!!« Nowsze 1 3 4 5 6 7 8 9 41 42